Algemene gebruiksvoorwaarden TRIPMAP

Deze gebruiksvoorwaarden van de website (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op onze website op Tripmap.vn, en alle apps en sites die daaraan zijn gekoppeld Tripmap.vn, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk de “Site”). De website is eigendom van ADVER Media Joint Stock Company. Gebruik van de Website betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden; Als u het er niet mee eens bent, gebruik de site dan niet.

Het Tripmap.vn-logo is geregistreerd voor handelsmerkbescherming

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment delen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van wijzigingen. Als u de Site blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn geplaatst, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verlenen wij u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site.

Nội mest

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, afbeeldingen, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode (gezamenlijk de "Inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, selectie, coördinatie en expressie. Zien en voelen” en regelen dat dergelijke inhoud op de site eigendom is van, wordt beheerd of in licentie is gegeven door Adver Media Corporation en wordt beschermd door handelsopmaak, auteursrechten, octrooirecht en handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten op oneerlijke concurrentie.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen inhoud kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden of distribueren (inclusief “mirroring”) naar een computer, server, website of ander middel voor publicatie of distributie of voor een commerciële onderneming zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. toestemming.

U mag informatie over onze producten en diensten (zoals kennisbankartikelen en soortgelijke documenten) die door Adver Media Company wordt verstrekt, gebruiken om te downloaden van de Site, op voorwaarde dat u ( 1) geen eigendomsverklaringen verwijdert uit alle kopieën van dergelijk materiaal, ( 2) dergelijke informatie uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en geen informatie kopiëren of plaatsen op een netwerkcomputer of uitzenden op welk medium dan ook, (3) geen informatie wijzigen, en (4) geen enkele verklaring afleggen of garanties met betrekking tot dat document.

In aanmerking komend

U verklaart en garandeert dat u 15 jaar of ouder bent. Als u jonger dan 15 jaar bent, mag u de Website onder geen enkele omstandigheid of om welke reden dan ook gebruiken. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren de Diensten aan een persoon of entiteit te verlenen en onze geschiktheidscriteria op elk moment wijzigen.

U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Diensten voldoet aan alle wetten, regels en voorschriften die op u van toepassing zijn. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd raadplegen over welke delen van de Diensten voor u geschikt zijn.

We testen voortdurend nieuwe functies, functionaliteit, diensten, gebruikersinterface en producten die we overwegen op te nemen of beschikbaar te stellen via onze website. Wij behouden ons het recht voor om u zonder voorafgaande kennisgeving op te nemen in of uit te sluiten van deze tests.

Account, wachtwoord en beveiliging

U kunt zich registreren voor een account op de Website (een “Account”) of voor inloggegevens op andere sociale media. Om bepaalde delen van de Website te gebruiken, hoeft u zich niet te registreren voor een Account. Voor bepaalde functies van de Website, zoals toegang tot uw bestelgeschiedenis, moet u zich echter registreren voor een Account. U moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en uw accountgegevens actueel houden. U mag niet: (i) de naam van een andere persoon als gebruikersnaam kiezen of gebruiken met als doel zich voor te doen als die persoon; (ii) zonder de juiste toestemming een gebruikersnaam gebruiken die een correcte naam is van iemand anders dan u; of (iii) een gebruikersnaam gebruiken die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw Account en voor de veiligheid van uw accountwachtwoord. U mag zonder toestemming de account- of registratiegegevens van iemand anders voor de website niet gebruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke wijziging in de geschiktheid voor gebruik van de Website, inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw Account. U mag de inloggegevens van uw account niet publiceren, verspreiden of posten. U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen, zoals beschreven in ons privacybeleid.

Uw gebruik van de website

U stemt ermee in om geen “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of ander geautomatiseerd apparaat, programma, algoritme of methode of enig soortgelijk handmatig proces of gelijkwaardig te gebruiken om toegang te krijgen tot, te verzamelen, te kopiëren of te monitoren enig deel van de website of enige inhoud, of op enigerlei wijze de navigatie- of presentatiestructuur van de website of enige inhoud reproduceren of omzeilen, om materialen, gegevens of informatie van de website te verkrijgen of te proberen te verkrijgen. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke activiteiten te verbieden.

U stemt ermee in dat u niet zult proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig onderdeel of functie van de Website of enig ander systeem of netwerk dat is verbonden met de Website of een van onze servers of enige andere dienst die op of via de Website wordt aangeboden, door te hacken of een wachtwoord te gebruiken. mijnbouw” of andere illegale middelen.

U stemt ermee in de kwetsbaarheid van de Website of enig netwerk dat met de Website is verbonden niet te onderzoeken, scannen of testen, of de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de Website of enig netwerk dat met de Website is verbonden, te schenden. U mag geen informatie over een gebruiker of bezoeker van de Site of een andere klant van Adver Communications ongedaan maken, volgen of proberen te volgen, inclusief onze accounts die niet uw eigendom zijn, de bron of exploitatie van de Website, of enige andere diensten of informatie die beschikbaar zijn of worden verstrekt door of via de Website, voor welk doel dan ook, om informatie vrij te geven, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie dan die van u, zoals vereist door de Website.

U stemt ermee in om: (a) geen actie te ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de website of het systeem of netwerk van M Concept JSC of enig ander systeem of netwerk dat is verbonden met de Website of het Adver Media Company; (b) een apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Website of enige transactie die op de Website wordt uitgevoerd te verstoren of proberen te verstoren; (c) proberen de software waaruit de Website bestaat of waaruit deze bestaat, te decompileren, decompileren, demonteren of reverse-engineeren; (d) kopteksten vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de herkomst te verhullen van e-mail of berichten die u op of via de Website naar ons verzendt. U mag niet doen alsof u de persoon bent die u vertegenwoordigt, of een andere persoon, of u voordoen als een andere persoon of entiteit; (e) materiaal dat wij of een andere persoon of entiteit op de website plaatst, verwijderen of wijzigen; (f) de Website of enige Inhoud gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door de Gebruiksvoorwaarden of om de uitvoering van illegale activiteiten of schending van de rechten van het Bedrijf te verzoeken. of (g) of enige actie ondernemen die in strijd is met onze Gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites en websites van derden

De Website kan links bevatten naar websites, diensten of andere bronnen van derden op internet, inclusief maar niet beperkt tot onze sponsors en Facebook en andere websites, diensten of bronnen. Andere bronnen kunnen een link naar de Website bevatten (“Externe Site”) . Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en vormen niet onze goedkeuring van de inhoud op dergelijke externe sites. De inhoud van externe websites wordt door anderen ontwikkeld en aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte externe websites en doen geen uitspraken over de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke externe websites. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een externe Website.

Gebruikersinhoud

Met betrekking tot Afbeeldingen (zoals hieronder gedefinieerd), Inzendingen (zoals hieronder gedefinieerd) en alle andere inhoud of materiaal die u verstrekt of uploadt via de Website of deelt met gebruikers of ontvangers van andere Websites (gezamenlijk “Gebruikersinhoud”), vertegenwoordigt u en garandeert dat u eigenaar bent van alle rechten, titels en gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle rechten en publiciteitsrechten daarin, en dat alle door u verstrekte inhoud accuraat, volledig, actueel en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten is, regels en voorschriften. U zult geen actie ondernemen (en geen enkele derde partij toestaan) om enige actie te ondernemen of Gebruikersinhoud te uploaden, plaatsen of distribueren die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, geheim, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit, of in strijd met enige wet of contractuele verplichting. U zult geen actie ondernemen (en geen enkele derde partij toestaan) om enige actie te ondernemen of Gebruikersinhoud te uploaden, plaatsen of distribueren waarvan u weet dat deze vals, misleidend, onoprecht, feitelijk of onnauwkeurig of illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, frauduleus, frauduleus, inbreuk makend op de privacy van iemand anders, marteling, obsceen, vulgair, pornografisch, aanstootgevend, naaktheid bevatten of weergeven, seksuele of ongepaste activiteiten bevatten of weergeven, naar eigen goeddunken.

In sommige gevallen worden afbeeldingen uitsluitend ter illustratie van Google of andere zoekmachines overgenomen. Als de afbeelding onder uw auteursrecht valt, maar u wilt niet dat deze op TRIPMAP.VN verschijnt, neem dan contact met ons op om de inhoud te laten verwijderen.

De site kan inhoud ontlenen van onze gebruikers wanneer ze afbeeldingen en video's delen op Instagram met behulp van onze #merken, inclusief, maar niet beperkt tot, #TRIPMAP, #TRIPMAPstory, #TRIPMAPtravels (call) gezamenlijk als "TRIPMAP.VN #") of tag het account @ TRIPMAP.VN (gezamenlijk “Afbeeldingen”). U erkent en stemt ermee in dat de Afbeeldingen mogen worden gebruikt in de galerieruimte, winkellocaties en e-mail van TRIPMAP.VN en op de Website, en u geeft ons toestemming om dergelijke gebruikers te gebruiken en te autoriseren voor ander gebruik van uw naam of verwerking op sociale media in verband met de Afbeelding voor identificatie, publiciteit in verband met de Dienst en soortgelijke promotionele doeleinden, ook nadat u uw Account of Dienst heeft beëindigd. U verklaart en garandeert dat het plaatsen en gebruiken van uw afbeeldingen, inclusief afbeeldingen zoals uw naam, gebruikersnaam, afbeelding, stem of foto, geen inbreuk maakt op, ongepast is of anderszins inbreuk maakt op uw rechten van derden, inclusief, zonder beperking, privacy, recht op publiciteit, auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten.

Door Gebruikersinhoud te uploaden, verleent u en zult u TRIPMAP.VN en zijn dochterondernemingen een niet-exclusieve, wereldwijde, gratis, volledig betaalde licentie erven en toewijzen, toewijzen, in sublicentie geven, eeuwigdurend, onherroepelijk om te reproduceren, aanpassen, publiceren, afgeleide producten maken uw Gebruikersinhoud en alle namen, gebruikersnamen, favorieten, voice-overs of foto's die in verband met uw Gebruikersinhoud worden verstrekt, kopiëren, weergeven, uploaden, publiekelijk uitvoeren, distribueren, opslaan, wijzigen en gebruiken zonder compensatie aan u in verband met de werking van de Website of de promotie, reclame of marketing van de Diensten op welke manier dan ook, media of technologie nu bekend of later ontwikkeld en opgenomen na uw beëindiging van uw Account of de Diensten ervan. Voor alle duidelijkheid: de voorgaande licentie heeft geen invloed op uw eigendom of andere licenties op Gebruikersinhoud, inclusief uw recht om aanvullende licenties op Gebruikersinhoud te verlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt om een ​​dergelijke licentie aan ons te verlenen zonder inbreuk te maken op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot elk recht op privacy, publiciteitsrecht, auteursrecht, handelsmerk, contractrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht. .

Behalve zoals verboden door de toepasselijke wetgeving, doet u door het indienen van Gebruikersinhoud via de Website afstand van en gaat u ermee akkoord geen auteursrechten of “morele” rechten of claims namens ons te doen gelden. de Gebruikersinhoud of afbeeldingen, inzendingen, beeldmateriaal, illustraties, rapporten te wijzigen of ander werk in de Gebruikersinhoud. U stemt er ook mee in om TRIPMAP.VN aan te wijzen als uw onontkoombare wettelijke vertegenwoordiger voor Gebruikersinhoud, met de bevoegdheid om materiaal namens u en in uw naam uit te voeren en te distribueren, om ervoor te zorgen dat we de Gebruikersinhoud waarvoor u een licentie heeft, mogen gebruiken op elke manier die wij het goedkeuren, bezitten en beschermen van de rechten op afgeleide werken die zijn gemaakt op basis van de Gebruikersinhoud van uw gebruikers en het verwijderen van Gebruikersinhoud van andere websites of forums.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, meningen, feedback of andere informatie met betrekking tot de Dienst (gezamenlijk “Inzendingen”) die u aan ons verstrekt, niet-conform zijn, vertrouwelijk zijn en dat wij het recht hebben om de Inzendingen voor commerciële of andere doeleinden, zonder uw erkenning of compensatie.

U erkent en stemt ermee in dat wij Gebruikersinhoud kunnen beschermen en ook Gebruikersinhoud kunnen openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of van mening bent dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan juridische procedures, toepasselijke wetgeving of overheidsverzoeken; (b) deze Overeenkomst afdwingen; (c) reageren op beweringen dat Gebruikersinhoud de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van TRIPMAP.VN, onze gebruikers en het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de Website, inclusief uw Gebruikersinhoud, het volgende kan omvatten: (i) verzending via verschillende netwerken; en (ii) passende en adaptieve wijzigingen in de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten.

Betalen; Bestelling & beschikbaarheid; Continue betalings- en abonnementsservice

U stemt ermee in om nauwkeurige en actuele betalingsgegevens te verstrekken op het moment dat u Producten bestelt. We hebben een contract afgesloten met een externe betalingsverwerker om aankopen op de website te vergemakkelijken. Wanneer u via de Website een aankoop doet, verstrekt u uw betalingsgegevens en eventuele aanvullende informatie die nodig is om de bestelling af te ronden rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerker. Houd er rekening mee dat online betalingstransacties moeten worden geverifieerd door uw betalingsverwerker en kaartuitgever en dat wij niet verantwoordelijk zijn als uw kaartuitgever om welke reden dan ook weigert de betaling goed te keuren. Voor uw veiligheid gebruikt onze betalingsverwerker verschillende fraudepreventieprotocollen en industriestandaard verificatiesystemen om fraude te verminderen, en u staat toe dat hij uw betalingsgegevens verifieert en valideert. Houd er rekening mee dat uw kaartuitgever mogelijk onlineverwerkingskosten of verwerkingskosten in rekening brengt. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk. In sommige rechtsgebieden kunnen onze betalingsverwerkers voor betalingsverwerkingsdiensten gebruikmaken van derde partijen die onderworpen zijn aan strikte gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten.

U gaat ermee akkoord dat u bij het plaatsen van een bestelling over voldoende saldo of tegoed beschikt om ervoor te zorgen dat de aankoopprijs door ons wordt geïnd. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, sturen wij u een bevestigingsmail (“Orderbevestiging”). Wij streven ernaar om nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken met betrekking tot de Producten die beschikbaar zijn op de Site. Wij kunnen echter niet garanderen dat er geen prijsfouten optreden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling voor een Product waarvan de prijs ten onrechte op de Site is geplaatst, niet te verwerken of te annuleren. Als dit gebeurt, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. De Site kan informatie bevatten over de beschikbaarheid van Producten. In zeldzame gevallen kunnen producten op voorraad zijn wanneer u bestelt en uitverkocht zijn tegen de tijd dat wij proberen de bestelling te verwerken. Als dit gebeurt, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en het artikel uit uw bestelling annuleren. We kunnen bepaalde Producten ook te koop aanbieden voordat ze worden vervaardigd of in ons magazijn aankomen. Wanneer u deze producten vooraf bestelt, verzenden wij ze zodra ze beschikbaar zijn. In zeldzame gevallen zijn deze artikelen mogelijk niet beschikbaar voor verzending. Als dit gebeurt, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en het artikel uit uw bestelling annuleren.

Tenzij anders vermeld, omvat de opgegeven prijs niet: (a) de kosten van vervoer of vervoer naar de overeengekomen plaats van levering; en (b) belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere belastingen of heffingen (indien van toepassing) moeten worden opgeteld bij de betaalde prijs. U stemt ermee in belastingen, verzending of verwerking van de Producten te betalen, aangezien deze kosten door ons worden gespecificeerd wanneer u uw bestelling plaatst.

Beperking van aansprakelijkheid en afwijzing van garantie

De TRIPMAP.VN-partijen garanderen niet dat de website foutloos zal functioneren of dat de site, de servers of de inhoud ervan vrij zijn van computervirussen of soortgelijke besmettende of destructieve kenmerken. Als uw gebruik van de website of de inhoud ertoe leidt dat apparatuur of gegevens moeten worden onderhouden of vervangen, is geen van beide partijen verantwoordelijk voor dergelijke kosten.

Behalve zoals schriftelijk door ons aangegeven, worden de inhoud en diensten geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis, zonder enige vorm van garantie. TRIPMAP.VN-partijen wijzen alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot garanties op eigendom, verkoopbaarheid, niet-schending van rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel.

Onder geen enkele omstandigheid zal enige partij van TRIPMAP.VN aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, incidentele schade en vervolgschade, winstderving of schade als gevolg van gegevensverlies of onderbrekingen) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik de Diensten of Inhoud, ongeacht of deze gebaseerd zijn op garanties, contracten, gedrag (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, zelfs wanneer TRIPMAP.VN op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of van enige directe schade.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke rechtsgebieden zal de aansprakelijkheid van de partijen TRIPMAP.VN beperkt zijn tot de maximale mate toegestaan ​​door de wet. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op de wettelijke rechten en rechtsmiddelen die u volgens de lokale wetgeving heeft.

Een vergoeding

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in de TRIPMAP.VN-partijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim, actie of eis, inclusief maar niet beperkt tot passende juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of als een gevolg van uw schending van deze Overeenkomst, enige Gebruikersinhoud of feedback die u verstrekt of uw toegang tot, gebruik of misbruik van Inhoud of Diensten. We zullen u op de hoogte stellen van elke claim, actie of procedure die aanleiding geeft tot deze vrijwaringsverplichting, en u stemt ermee in dit te doen door te schrijven naar de juridische afdeling van TRIPMAP.VN op het adres [e-mail beveiligd]. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die op grond van deze sectie kan worden verhaald. In dit geval gaat u ermee akkoord om mee te werken aan elk redelijk verzoek om ons te helpen de zaak te verdedigen.

Geschillenbeslechting

ELK GESCHIL TEGEN OF IN VERBAND MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL ALLEEN DOOR PERSOONLIJKE BEPERKING WORDEN OPGELOST, EN ZAL GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DISTRIBUTIE BEPERKEN.

Behalve voor kleine geschillen waarbij u of TRIPMAP.VN persoonlijke actie probeert te ondernemen voor de lokale rechtbank waar uw factuuradres is geadresseerd, of een geschil waarin u of TRIPMAP.VN hulp zoekt bij verplicht of billijk gebruik van intellectueel eigendom, zullen u en TRIPMAP.VN doet afstand van uw recht op arbitrage en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of Onze diensten worden beslecht door de rechtbank. In plaats daarvan stemt u ermee in om voor elk geschil of elke claim die u mogelijk heeft tegen TRIPMAP.VN of die op enigerlei wijze verband houdt met de Service, vooraf contact op te nemen met TRIPMAP.VN en te proberen het informeel op te lossen door een schriftelijke kennisgeving van uw klacht in te dienen ("Kennisgeving" ) naar TRIPMAP.VN op [e-mail beveiligd] of via een bevestigingsbrief aan de juridische afdeling van TRIPMAP.VN. De kennisgeving moet (a) uw naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten; (b) een beschrijving van de aard en de grondslag van het verzoek; en (c) specifieke corrigerende maatregelen voorstellen. Onze kennisgeving aan u zal dezelfde vorm aannemen als hierboven beschreven.

De arbiter, TRIPMAP.VN, en u zullen de vertrouwelijkheid van alle procedures, vonnissen en toekenningen bewaren, inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie die is verzameld, opgesteld en gepresenteerd voor rechtszaken of in verband met de geschillen daarin. De arbiter heeft de bevoegdheid om passende beslissingen te nemen om de vertrouwelijkheid te beschermen, tenzij de wet anders vereist. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover openbaarmaking noodzakelijk is voor de voorbereiding of het verloop van een gerechtelijke zitting op basis van een tenlastelegging, in verband met een verzoek om een ​​voorlopige terechtzitting of in verband met een gerechtelijke betwisting ter zake van een arbitraal vonnis. of tenuitvoerlegging van een vonnis, of voor zover openbaarmaking vereist is door de wet of een rechterlijke beslissing.

Elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of onze Services moet worden ingediend binnen een jaar nadat een dergelijke claim is ingediend; anders wordt het verzoek permanent verbannen, wat betekent dat jij en TRIPMAP.VN niet het recht hebben om de claim te bevestigen. U hebt het recht om binnen 30 dagen na uw aanvaarding van de voorwaarden van deze bepaling bindende arbitrage te weigeren door een e-mail te sturen naar [e-mail beveiligd]. Om effectief te zijn, moet de opt-outkennisgeving uw volledige naam en adres bevatten en uw intentie aangeven om u af te melden voor een bindend geschil. Door u af te melden voor bindende arbitrage, gaat u ermee akkoord geschillen op te lossen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Als enig onderdeel van deze bepaling om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of onwettig blijkt te zijn, (a) zal de niet-afdwingbare of onwettige bepaling van deze Overeenkomst worden gescheiden; (b) een onwettige of niet-afdwingbare bepaling zal geen effect hebben op de rest van deze bepaling of op het vermogen van de partijen om arbitrage af te dwingen voor resterende claims op basis van individuen onder deze bepaling; en (c) voor zover een claim op groeps-, collectieve, geconsolideerde of representatieve basis moet worden ingediend, moeten dergelijke claims worden ingesteld bij een burgerlijke rechtbank met competente jurisdictie en niet via arbitrage, en de partijen komen overeen dat rechtszaken de afhandeling zullen vertragen. uitkomst van elke individuele claim in arbitrage. Bovendien, als blijkt dat enig onderdeel van deze bepaling een individueel verzoek om hulp van de gemeenschap te zoeken verbiedt, zal die bepaling niet effectief zijn in de mate waarin hulp mag worden gezocht, afgezien van arbitrage, en zal de rest van deze bepaling in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze bepaling. volle kracht en effect.

Einde

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot de gehele of een deel van de Website of de Inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te beperken, op te schorten of te beëindigen (ook als we denken dat u zich schuldig heeft gemaakt aan vermoedelijk frauduleuze of misbruik maakt of in strijd handelt met de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden) zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, inclusief het recht om elke bestelling die u plaatst om de Producten te kopen, te weigeren. annulering en vernietiging van alle informatie met betrekking tot uw account. Wij behouden ons het recht voor om de Services of Inhoud geheel of gedeeltelijk op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die door hun aard ophouden te bestaan, houden op te bestaan, inclusief maar niet beperkt tot licenties voor Gebruikersinhoud, eigendomsrechten, disclaimers, garantie, schadeloosstelling, beperking van aansprakelijkheid, disclaimer en arbitrage.

anders

Behalve zoals uitdrukkelijk overeengekomen door ons en u, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen ons en u hierbij en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, tussen ons en u met betrekking tot het onderwerp. Sectiekoppen worden alleen voor het gemak verstrekt en vallen niet onder de wettigheid. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet overdraagbaar of overdraagbaar. Deze Gebruiksvoorwaarden komen ten goede aan onze opvolgers, rechtverkrijgenden, licentiegevers en sublicentiehouders. Er komt geen agentuurrelatie, partnerschap, joint venture of dienstverband tot stand als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden en geen van beide partijen heeft enig recht om de ander te binden onder welk aspect dan ook. Tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, dienen alle kennisgevingen onder deze Gebruiksvoorwaarden schriftelijk te zijn en worden ze na ontvangst als geldig beschouwd, indien persoonlijk verzonden of verzonden per aangetekende post. na ontvangst van een elektronische bevestiging, indien verzonden per fax of e-mail; of de dag nadat het is verzonden, indien verzonden voor de volgende dag van bezorging met behulp van een erkende koeriersdienst. Elektronische kennisgevingen moeten worden verzonden naar [e-mail beveiligd].

Feedback en informatie

Alle feedback die u op deze website geeft, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het staat ons vrij om dergelijke informatie onbeperkt te gebruiken.

Informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Adver Media Company is een bedrijf met kantoren op: 17 Tran Quoc Nghien, Hong Gai, Ha Long, Quảng Ninh.. Jij kan HE Lien bij ons op ons kantooradres of op het volgende e-mailadres: [e-mail beveiligd] of hotline: 0967.5678.34.